REGLEMENT / REGULATIONS

REGLEMENT

 • Vis respekt for andre gjester.
 • – Det er ikke tillatt å være naken i badstua, bruk badetøy.
 • – Bad ikke alene.
 • – Ha alltid med en person som kan stå på brygga mens du bader. All bading utenfor brygga skjer på eget ansvar, dette gjelder også hopp eller stup fra taket.
 • – Bruk kun ferskvann på ovnen. Vann fylles fra kran i vasken, eller fra utekran ved dusjen.
 • – Det er ikke tillatt med såpe eller sjampo i dusjen da alt vann slippes direkte ut i havet.
 • Personer som er synlig beruset kan bli nektet adgang.
 • – Føler du deg ukomfortabel, svimmel eller uvel på noen måte – forlat badstuen straks.
 • – Ved drop-in skal det maks være 12 personer i badstuen.
 • – Ved Drop-In er det ikke tillatt å nyte alkohol.
 • – Personer under 18 år kun tillatt sammen med foresatte.
 • – Gulv, kai, landgang og trapp kan være glatt under ulike værforhold, ikke løp, men gå rolig.

COVID-19

 • Vi oppfordrer alle til å følge generelle smittevernregler og anbefalinger fra myndighetene.
 • – Ved symptomer på covid-19 ber vi deg om at du holder deg hjemme.

REGULATIONS

 • Show respect for other guests.
 • – It is not allowed to be naked in the sauna, wear swimwear.
 • – Do not bathe alone.
 • Always have a person with you who can stand on the pier while you bathe.
 • – All swimming outside the pier is at your own risk, this also applies to jumps or falls from the roof.
 • – Use only fresh water on the oven. Water is filled from the sink, or from the tap by the shower outside.
 • – Soap or shampoo is not allowed in the shower as all water is discharged directly into the sea.
 • – Intoxicated persons may be denied entry.
 • – If you feel uncomfortable, dizzy or unwell in any way, please leave the sauna immediately.
 • – At drop-in, the maximum number of people in the sauna is 12.
 • – At Drop-In, it is not allowed to enjoy alcohol.
 • Persons under 18 years only allowed with parents.
 • – Floors, quays, gangways and stairs can be slippery in different weather conditions, do not run, but walk calmly.

COVID-19

 • – We encourage everyone to follow general infection control rules and recommendations from the authorities.
 • – In case of symptoms of covid-19, we ask that you stay at home.